Poznaj nasze kierunki studiów

Publikacja nr 22 Europa Środkowa. Central Europe. Tom I

Data utworzenia: 18 listopada 2016r.

g3486dNakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. „Europa Środkowa. Central Europe” pod red. Rafała Łętochy i Krzysztofa Żarny.

Publikacja jest opracowaniem zbiorowym dotyczącym problematyki szeroko pojętej Europy Środkowej, ma ona charakter interdyscyplinarny, mieszczący się w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Ponadto wypełnia lukę w literaturze przedmiotu i jest ona adresowana do pracowników naukowych i studentów zajmujących się historią najnowszą, politologią, stosunkami międzynarodowymi, bezpieczeństwem i studiami europejskimi.

Autor/redaktor R. Łętocha, K. Żarna
ISBN 978-83-939443-3-0
Wydanie 1
Rok
2014
Miejsce Oświęcim
Nakład 100 egz.
Cena 17,85 zł  (w tym 5% VAT)

Poniżej spis treści.

Pliki do pobrania:

pobraneSpis treści