Poznaj nasze kierunki studiów

Wychowanie patriotyczne Polaków – tradycja i współczesność

Data utworzenia: 28 marca 2023r.

Nakładem Wydawnictwa
Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
ukazała się publikacja
pt. Wychowanie patriotyczne Polaków – tradycja i współczesność,
pod redakcją Grzegorza Baziura i Bożeny Sieradzkiej-Baziur.

 

 

 

 

 

Autor/redaktor Grzegorz Baziur, Bożena Sieradzka-Baziur
ISBN 978-83-948622-9-9
Wydanie 1
Rok 2022
Miejsce Oświęcim
Nakład  100 egz.
Cena 31,50 zł  (w tym 5% VAT)