Poznaj nasze kierunki studiów

Rada Naukowa

Rada naukowa czasopisma:

prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Świetliński
prof. nadzw. dr hab. n. med. Marek Wites
prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Grzybek
dr n. med. Katarzyna Matusiak
dr n. med. Wiesława Kołodziej
dr n. o zdr. Sonia Grychtoł, prof. MUP Oświęcim
dr n. med. Kornelia Wac
dr n. med. Anita Kocięba-Łaciak
dr n. med. Halina Sadowska-Krowicka
dr n. o zdr. Tomasz Iwański
PhD As. Prof. Elizabeth Muncey Blunt MSN NP
PhDr. As. Prof. et. Bc. Jaroslav Stančiak PhD MPH
PhDr. Milan Laurinc PhD MNS