Poznaj nasze kierunki studiów

Redakcja

Czasopismo uczelniane „Człowiek, Zdrowie, Integracja” jest wydawane przez Instytut Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

ISSN 2657-3172

Redaktor naczelny: dr inż. Anna Kościej

Redaktor prowadzący: dr n. o zdr. Tomasz Iwański

Sekretarz: dr n. med. lek. Piotr Surmiak

Zarządzanie nr 56/2023

Zarządzenie nr 30/2023