Poznaj nasze kierunki studiów

Rada Naukowa

Rada naukowa czasopisma:

prof. dr hab. inż. Volodymyr Kucheruk (Uniwersytet Państwowy, Winnica, Ukraina)
prof. dr hab. Volodymyr Hoblik (Uniwersytet Państwowy, Mukaczewo, Ukraina)
dr. inż. Małgorzata Kaliczyńska (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa)
prof. dr hab. Inż. Józef Matuszek (ATH, Bielsko-Biała)
prof. zw. dr hab. inż. Igor Kurytnik (MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego)
prof. nadzw. dr hab. Leszek Preisner (MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego)
dr Joanna Stuglik (MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego)
dr Radosław Folga (MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego)
dr inż. Adam Tarniowy (MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego)
dr Marian Krupa (MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego)
mgr inż. Grzegorz Konior (ABB Industrial Solutions)