Poznaj nasze kierunki studiów

O wydawnictwie

 

Wydawnictwo Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu rozwija swoją działalność od 2007 roku. Jego podstawowym zadaniem jest publikacja prac naukowych i dydaktycznych, materiałów informacyjnych oraz opracowań służących potrzebom uczelni. Wydawnictwo w szczególności zobowiązane jest do publikacji:

  • rozpraw naukowych
  • podręczników akademickich
  • skryptów, przewodników i materiałów dydaktycznych
  • monografii
  • czasopism naukowych
  • oryginalnych prac naukowych
  • materiałów konferencyjnych
  • innych opracowań

Status punktowy publikacji określa Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Obecnie wynosi 5 punktów.

Wszelkie aktualne dane na temat punktacji dorobku naukowego znajdują się obecnie na stronie Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/wyliczenia-punktacji/

Pierwotną wersję tekstów publikowanych stanowi edycja drukowana.

 

Rada Wydawnicza

Zarządzenie nr 15/2023 z dn. 9 marca 2023 r.

1. Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju − dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak – Przewodnicząca,
2. Dyrektor Instytutu Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie − dr Dobrochna Sztajerska,
3. Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie − dr Radosław Folga, Prorektor ds. Studenckich i Promocji,
4. Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie – dr Bogdan Nowosad,
5. Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie – dr Dawid Pająk,
6. Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie – dr Jarosław Wąsowicz,
7. Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu − dr n. med. Wiesława Kołodziej,
8. Instytut Nauk o Zdrowiu – dr n. med. i n. o zdr. Dominik Gałuszka,
9. Instytut Nauk o Zdrowiu – dr Witold Ziara,
10. Instytut Nauk o Zdrowiu − dr n. med. i n. o zdr. Izabella Kozieł-Kokosińska,
11. Dyrektor Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych − dr Joanna Stuglik,
12. Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych − dr Marian Krupa,
13. Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych − prof. dr hab. Tadeusz Skubis,
14. Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych − dr inż. Wiesław Madej,
15. Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych − dr hab. Alina Górniok-Naglik, prof. MUP,
16. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych − prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur,
17. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych − prof. dr hab. Joachim Diec,
18. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych − dr Andrzej Świerczek,
19. Dyrektor Biblioteki/Pełnomocnik Rektora ds. Wydawnictwa − mgr Marzena Kiryjczuk-Bliźnik,
20. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego – Beata Pietrzyńska

 

RODO