Poznaj nasze kierunki studiów

Ogłoszenia

Wychowanie patriotyczne Polaków – tradycja i współczesność

Wychowanie patriotyczne Polaków – tradycja i współczesność

Dodano 2023-03-28

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja pt. Wychowanie patriotyczne...

Podstawy matematyki ogólnej dla studentów wyższych szkół zawodowych

Podstawy matematyki ogólnej dla studentów wyższych szkół zawodowych

Dodano 2023-01-04

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja pt. Podstawy matematyki...

Czasopismo „Człowiek, Zdrowie, Integracja” 4-5/2020-2021

Czasopismo „Człowiek, Zdrowie, Integracja” 4-5/2020-2021

Dodano 2022-07-15

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazał się kolejny numer czasopisma Instytutu...

Czasopismo „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 4.0” 2/2020

Czasopismo „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 4.0” 2/2020

Dodano 2022-01-05

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazał się kolejny numer czasopisma Instytutu...

Publikacja nr 49 Mesjanizm w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku – zarys historii

Publikacja nr 49 Mesjanizm w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku – zarys historii

Dodano 2021-10-20

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja pt. Mesjanizm w...

Publikacja nr 52 – Kreowanie wizerunku miasta-pomnika

Publikacja nr 52 – Kreowanie wizerunku miasta-pomnika

Dodano 2021-07-06

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja pt. Kreowanie wizerunku...

Czasopismo „Człowiek, Zdrowie, Integracja” 3/2019

Czasopismo „Człowiek, Zdrowie, Integracja” 3/2019

Dodano 2021-03-16

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazał się kolejny numer czasopisma Instytutu...

Publikacja nr 43 – Sytuacja życiowa studentów a system nagród i kar stosowany przez ich matki

Publikacja nr 43 – Sytuacja życiowa studentów a system nagród i kar stosowany przez ich matki

Dodano 2021-01-21

  Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Sytuacja...

Publikacja nr 51 – Nowe oblicze szkoły i wychowania na tle związków kultury i edukacji

Publikacja nr 51 – Nowe oblicze szkoły i wychowania na tle związków kultury i edukacji

Dodano 2021-01-21

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Nowe oblicze...