Poznaj nasze kierunki studiów

Ogłoszenia

Publikacja nr 48 – Pomoc społeczna, pracownik socjalny

Publikacja nr 48 – Pomoc społeczna, pracownik socjalny

Dodano 2020-07-13

  Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Pomoc...

Publikacja nr 44 – Koncepcje etyczne a ich zastosowanie do budowy teorii wychowania

Publikacja nr 44 – Koncepcje etyczne a ich zastosowanie do budowy teorii wychowania

Dodano 2020-01-17

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Koncepcje etyczne a ich zastosowanie...

Czasopismo „Człowiek, Zdrowie, Integracja” 2/2018

Czasopismo „Człowiek, Zdrowie, Integracja” 2/2018

Dodano 2019-09-10

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazał się kolejny numer czasopisma...

Czasopismo „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 4.0” 1/2019

Czasopismo „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 4.0” 1/2019

Dodano 2019-08-10

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazało się czasopismo Instytutu Zarządzania...

Czasopismo „Człowiek, Zdrowie, Integracja” 1/2018

Czasopismo „Człowiek, Zdrowie, Integracja” 1/2018

Dodano 2019-01-10

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazało się czasopismo Instytutu Nauk...

Publikacja nr 41 – Republika Słowacka na drodze do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego

Publikacja nr 41 – Republika Słowacka na drodze do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego

Dodano 2018-10-03

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Republika...

Publikacja nr 40 – Europa Środkowa. Central Europe. T. VI

Publikacja nr 40 – Europa Środkowa. Central Europe. T. VI

Dodano 2018-10-03

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Europa...

Publikacja nr 39 – obszar Europy Środkowej w geopolityce mocarstw

Publikacja nr 39 – obszar Europy Środkowej w geopolityce mocarstw

Dodano 2018-01-19

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Obszar...

Publikacja nr 38 Rodzina – wychowanie w cieniu Holokaustu

Publikacja nr 38 Rodzina – wychowanie w cieniu Holokaustu

Dodano 2017-06-01

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcim iu ukazała się publikacja  pt....

Publikacja 36 Trening sportowy II

Publikacja 36 Trening sportowy II

Dodano 2017-05-09

Nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcim iu ukazała się publikacja  pt....