Poznaj nasze kierunki studiów

Wyjazd dydaktyczny dr Marka Bielskiego do Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu

Data utworzenia: 25 maja 2023r.

Pan dr Marek Bielski ze studentami w sali wykładowej

W dniach 17-21 kwietnia 2023 r. Pan dr Marek Bielski – nauczyciel Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych przebywał w Republice Czeskiej w ramach programu Erasmus+,  obejmującego wymianę nauczycieli akademickich realizujących krótkie programy nauczania w uczelniach partnerskich. Uniwersytetem, który odwiedził był Uniwersytet Palackiego (Univerzita Palackého) w Ołomuńcu. Prowadzone przez niego zajęcia odbyły się na kierunku filologia angielska i obejmowały studentów I  roku studiów. Zajęcia te, prowadzone w formie wykładów interaktywnych, cieszyły się dużym zainteresowaniem, a w czterech 1,5 godzinnych blokach zajęciowych uczestniczyło ok. 100 studentów. Pytania jakie zadawali studenci dotyczyły, oprócz  tematyki związanej z nauką języka angielskiego, pobytu i kształcenia w polskich uczelniach, w tym również oświęcimskiej Alma Mater , w ramach programu Erasmus+.

Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu jest najstarszym uniwersytetem na Morawach i drugim pod względem starszeństwa uniwersytetem w Republice Czeskiej. Został założony w 1573 roku, początkowo jako kolegium jezuickie. Obecnie kształci około 22 000 studentów.

Ołomuniec to miasto liczące około 100 000 mieszkańców, uroczo położone w centrum Moraw, nad rzeką Morawą. W czasie roku akademickiego przebywa w nim dodatkowo ok. 20 000 studentów.  Szczyci się niezwykle urokliwym, dwuczęściowym Rynkiem (Dolni Namesti i Horni Namesti), oraz zabytkowym Ratuszem. W mieście znajdują się liczne muzea oraz parki ze ścieżkami spacerowymi prowadzącymi wzdłuż murów obronnych i zabudowy starego miasta.

Pobyt, poza doświadczeniami akademickimi dotyczącymi zwiększania swoich kompetencji związanych z wykonywanym zawodem poprzez nauczanie w środowisku międzynarodowym, dostarczył też sporo wrażeń turystycznych. Udało się zobaczyć wspaniałe zabytki Ołomuńca, a w ostatnim dniu pobytu zwiedzić fascynującą stolicę kraju, Pragę.

Logo projekt współfinansowany przez Unię Europejską