Poznaj nasze kierunki studiów

Wyjazd szkoleniowy dydaktyków do Berlina

Data utworzenia: 17 października 2022r.

Pięcioro dydaktyków stoi na schodach i pozuje do zdjęcia

W ramach programu Erasmus+, w dniach 19-23 września 2022 roku, pracownicy Instytutu Informatyki: dr Justyna Dąbrowska, dr inż. Sylwia Kołakowska, dr inż. Katarzyna Pantoł, mgr Joanna Miłoń oraz dr inż. Wiesław Madej wzięli udział w wyjeździe szkoleniowym, którego przewodnim tematem był: Merchandising i nowoczesne technologie w handlu wpływające na efektywność finansową przedsiębiorstw, realizowanym w partnerskiej instytucji przyjmującej w Berlinie – Verband Junger Journalisten VJJ-Akademie.

Celem szkolenia było poznanie sposobu zarządzania kategorią produktu w punkcie sprzedaży oraz rozwiązań,  które pozwalają na digitalizację audytu półki, realizowanych przez producenta oraz sieci handlowe. Z tego typu rozwiązań korzystają już najwięksi dostawcy FMCG (Fast Moving Consumer Goods).

Uczestniczy zapoznali się z przykładami organizacji z sektora handlowego, którym udało się wdrożyć nowoczesne rozwiązania merchandisingowe. W trakcie szkolenia omówiona została struktura finansowania tego typu działań, współpraca z inwestorami wysokiego ryzyka typu venture capital, a także sama procedura wdrożeniowa. Pokazano również jak działania merchandisingowe wpłynęły na efektywność operacyjną oraz finansową analizowanych przedsiębiorstw. Innymi poruszanymi zagadnieniami była społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy handlu wielokanałowego i działań merchandisingowych.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia w ramach programu Erasmus+ zostanie wykorzystana na zajęciach ze studentami, zwłaszcza z kierunku Finanse i rachunkowość.

Udział w szkoleniach międzynarodowych, w ramach programu Erasmus+, zwiększa kompetencje naszej kadry, związane z wykonywanym zawodem.