Poznaj nasze kierunki studiów

Wyjazd szkoleniowy nauczycieli akademickich z Instytutu Nauk o Zdrowiu do Turcji w ramach programu Erasmus+

Data utworzenia: 10 lipca 2019r.

Wyjazd szkoleniowy nauczycieli akademickich z Instytutu Nauk o Zdrowiu do Turcji w ramach programu Erasmus+

W dniach 17 – 24 czerwca 2019 roku przedstawiciele Instytutu Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu z kierunku Pielęgniarstwo odbyli wizytę szkoleniową w Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKU), na Wydziale Nauk o Zdrowiu (Faculty of Health Sciences) w Muğla (Turcja) w ramach programu Erasmus+.

W wyjeździe szkoleniowym uczestniczyli: Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr n. med. Wiesława Kołodziej, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krowicki, dr n. med. Halina Sadowska-Krowicka, dr n. med. Kornelia Wac, dr n. med. Anita Kocięba-Łaciak, mgr Joanna Świerczek, mgr Katarzyna Spachowska, mgr Agata Wiśniewska-Walkiewicz.

Wizyta stanowiła część strategii instytucjonalnej dotyczącej rozwoju kadry dydaktycznej i umiędzynarodowienia procesu kształcenia.

Głównymi celami były:

  • zdobycie wiedzy wynikającej z dobrych praktyk stosowanych w zagranicznym ośrodku akademickim,
  • wymiana doświadczeń w zakresie realizacji programów kształcenia na pielęgniarstwie,
  • zdobycie wiedzy o programach pielęgniarskich oferowanych w różnych instytucjach tureckich,
  • zdobycie wiedzy o systemie opieki zdrowotnej w Turcji,
  • zdobycie umiejętności miękkich potrzebnych w nauczaniu akademickim i wzmocnienie relacji w zespole,
  • zwiększenie świadomości w kontekście różnorodności socjologicznej, językowej
    i kulturowej,
  • nawiązanie nowych kontaktów zawodowych,
  • wzmocnienie współpracy z jednostką partnerską.

Wizyta rozpoczęła się w głównym budynku Uczelni Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, gdzie nauczycieli akademickich z Oświęcimia przywitała Pani Doktor Öğretim Üyesi Züleyha SEKİ – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu wraz z zespołem Instytutu Pielęgniarstwa MSKU. Odbyło się również spotkanie z zespołem nauczycieli akademickich przy tureckiej herbacie, w czasie którego przedstawiono prezentację uczelni MSKU na tle historycznym oraz współczesnym. Następnie Pan prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krowicki zaprezentował naszą Uczelnię, działalność Instytutu Nauk o Zdrowiu, omówił kwestię opieki pielęgniarskiej w Polsce oraz systemu kształcenia. Kolejnym elementem wizyty była integracja zespołów obydwu uczelni przy lunchu, przygotowanym własnoręcznie przez wykładowców Uczelni MSKU jako dodana wartość kulturowa.

Podczas wizyty zaprezentowana została baza dydaktyczno-naukowa wraz ze specjalistycznymi kierunkowymi pracowniami, oraz pozostała infrastruktura Uczelni MSKU.

Nauczyciele akademiccy PWSZ Oświęcim brali czynny udział w wizytach studyjnych, które odbyły się w Szpitalu Klinicznym w Muğla znajdującym się na terenie Uczelni MSKU. Wizyty rozpoczęły się od uroczystego powitania gości przez Dyrektora Szpitala oraz Naczelnej Pielęgniarki. Omówiono system opieki zdrowotnej na przykładzie szpitala, zaprezentowano poszczególne oddziały wraz z bazą dydaktyczną dla studentów na terenie szpitala. Zwiedzono oddział pediatryczny, anestezjologiczny, salę porodową, oddział położniczy, pawilon poradni specjalistycznych oraz wiele innych.

Wizyta w ramach programu Erasmus+ obfitowała także w wydarzenia mające na celu integrację oraz poznanie kultury tureckiej. Uczestnicy zostali zaproszeni do Centrum Sztuki Tureckiej w centrum miasta Muğla, gdzie zaprezentowano turecką sztukę artystyczną Ebru (malowanie na wodzie). Każdemu uczestnikowi umożliwiono wykonanie własnej pracy pod kierunkiem mistrza. Spotkanie zakończyło się przy orientalnej kolacji.

Wizyta szkoleniowa zakończyła się spotkaniem z Rektorem i Prorektorem ds. Nauczania Uczelni MSKU, na której podsumowano i wymieniono doświadczenia w zakresie organizacji studiów na kierunku pielęgniarstwo oraz umocnienia wzajemnej współpracy międzyuczelnianej.

Wyjazd przebiegł w bardzo sympatycznej i serdecznej atmosferze.