Poznaj nasze kierunki studiów

Wyjazdy konferencyjne studentów Akademickiego Koła Naukowego „Pokolenia – wczoraj i dziś”

Data utworzenia: 29 stycznia 2020r.

Wyjazdy konferencyjne studentów Akademickiego Koła Naukowego „Pokolenia – wczoraj i dziś”

Akademickie Koło Naukowe „Pokolenia – wczoraj i dziś” to interdyscyplinarny zespół w skład którego wchodzą osoby związane z pracą socjalną, pedagogiką czy pielęgniarstwem. Jedną z misji naszego koła jest poszerzanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności, które wykorzystujemy realizując się jako edukatorzy społeczni i nauczyciele.

3 października 2019 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w VI Czechowickiej Konferencji Profilaktycznej zorganizowanej przez przez Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miejskiego. Tematem tegorocznej konferencji były „Zagrożenia okresu adolescencji”. Organizatorzy zaprosili takie osobistości jak:

  • Aleksandra Piotrowska – doktor psychologii, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, która jest także konsultantem dla rodziców i nauczycieli z zakresu rozwoju i wychowania dziecka oraz współpracuje jako ekspert ze stacjami telewizyjnymi i radiowymi. Autorka publikacji naukowych i popularyzatorskich, m. in. książek „Jak wychować szczęśliwe dziecko” i „Nastolatki pod lupą”.
  • Katarzyna Kudyba – medioznawca, pedagog, profilaktyk, psycholog, absolwentka studiów Social Media & Content Marketing. Jest wieloletnim praktykiem i biegłym znawcą wirtualnej przestrzeni. Prowadzi szkolenia i warsztaty profilaktyczne w szkołach na wszystkich szczeblach edukacji, które są skierowane do nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, rodziców oraz uczniów. Szkoli m.in. kadry ośrodków pomocy społecznej, policję i zespoły ds. przeciwdziałania przemocy. Jej wykłady boleśnie uświadamiają dorosłym, że często nie mają pojęcia w jakich wirtualnych światach poruszają się dzieci już od wczesnego dzieciństwa.
  • Krzysztof Brzózka – były Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, doradca Światowej Organizacji Zdrowia, ekspert w kwestiach związanych z polityką antyalkoholową.

11 i 12 października 2019 r., nasi przedstawiciele – Dariusz Łowczynowski i Daniel Górnowicz, uczestniczyli w konferencji naukowo-szkoleniowej – III Ogólnopolskim Forum Pielęgniarki i Położnej, która odbyła się w Szczyrku.

Spotkanie podzielono na osiem części poświęconych różnym działom medycyny i zagadnieniom związanym z codzienną pracą pielęgniarek i położnych. Konferencję, w której uczestniczyło ponad 250 osób z całego kraju, zorganizowała Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wraz z firmą Medical Experts i Szpitalem Pediatrycznym w Bielsku-Białej.

Jedną z organizatorek była Pani mgr Agnieszka Pawełko – dydaktyk naszej Uczelni, przewodnicząca Zespołu do spraw Pielęgniarstwa Pediatrycznego przy Beskidzkiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz pielęgniarka oddziałowa Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

29 października 2019 r., w murach Naszej Uczelni odbyła się II Konferencja Naukowa pt.: „Zdrowie psychiczne – wspólny temat. Zachowania agresywne”. Organizatorem wydarzenia był Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach we współpracy z Wydziałem Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz z naszą Uczelnią. Już po raz drugi mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu za co chcemy serdecznie podziękować Dyrektor PŚDS w Kętach – Pani Renacie Englart – Janosz oraz całemu zespołowi PŚDS.

Zaproszeni prelegenci przedstawili tematy takie jak: „Próba samobójcza, a autoagresja czy uszkodzenie ciała”, „Agresja chorych psychicznie – mity i fakty”, „Współczesne zagrożenia młodzieży i ich wpływ na psychikę”, „Zachowanie dzieci – kontinuum normy i zaburzenia” czy „Praca z pacjentem w starszym wieku z zrachowaniami agresywnymi”.

W tym roku zaplanowaliśmy kolejne wyjazdy konferencyjne – najbliższy już w lutym. 14 i 15 lutego br. na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się IV Konferencja Gerontologiczna z cyklu: Refleksje nad starością „Uczenie się (w) starości”, której organizatorem jest Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej.

Autor: Dariusz Łowczynowski