Poznaj nasze kierunki studiów

Wykład „Integracja międzypokoleniowa na przykładzie działalności Fundacji Rozwoju- Dobre Życie”

Data utworzenia: 5 kwietnia 2019r.

Wykład „Integracja międzypokoleniowa na przykładzie działalności Fundacji Rozwoju- Dobre Życie”

W dniu 1 kwietnia 2019 r. studenci Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku po raz kolejny spotkali się na naszej Uczelni. Akademickie Koło Naukowe „Pokolenia – wczoraj i dziś” poprosiło o wykład Panią mgr Magdalenę Gadamską – wykładowcę naszej uczelni. Tematem prelekcji była „Integracja międzypokoleniowa na przykładzie działalności Fundacji Rozwoju  »Dobre Życie «”.

Studenci zapoznali się z działalnością fundacji, która została powołana 18.02.2011 r. z inicjatywy Pani Aleksandry Chodasz, działaczki sektora pozarządowego. Jednym z głównych celów działalności fundacji jest integracja międzypokoleniowa i międzykulturowa. Jej praca została omówiona w oparciu o projekty, które były realizowane w formie spotkań i warsztatów integrujących mieszkańców Podkarpacia, a ich efektem było m.in. powołanie grup integrujących pokolenia, wystawienie inscenizacji i przedstawień oraz powstanie utworów muzycznych, których studenci mieli okazję wysłuchać podczas wykładu.

W dalszej części został zaprezentowany film pt. „Niebyleckie więzi”, który powstał w wyniku współpracy seniorów i młodzieży z Niebylca i okolic.

Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem studentów, którzy brali w nim czynny udział włączając się w prezentowane utwory muzyczne.

Organizatorzy spotkania – Ewa Rupik, Daniel Górnowicz, Dariusz Łowczynowski, serdecznie dziękują uczestnikom spotkania za obecność oraz Pani Magdalenie Gadamskiej za przygotowanie i poprowadzenie wykładu.