Poznaj nasze kierunki studiów

Wykład profesora V.Kucheruka z Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Winnicy – metodyka oceny jakości (Quality Metric)

Data utworzenia: 6 czerwca 2018r.

Wykład profesora V.Kucheruka  z Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Winnicy  – metodyka oceny jakości (Quality Metric)

Goszcząc w naszej Uczelni dnia 5.06.2018 r.  profesor Vladimir Kucheruk z Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Winnicy jako profesor wizytujący, wygłosił wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Prelekcja dotyczyła tematyki i obszarów badań leżących w sferze zainteresowań reprezentowanego przez Profesora wydziału. Duże zainteresowanie wzbudziły kwestie związane z metodyką oceny jakości (Quality Metric). Wykład zaowocował  żywą dyskusją.

Spotkanie z zagranicznym prelegentem oraz nową tematyką było doskonałym doświadczeniem dla naszych studentów.

Wykład stanowi początek współpracy między Uniwersytetem w Winnicy oraz naszą Uczelnią.