Poznaj nasze kierunki studiów

Wykład pt. „Gimnastyka umysłu, czyli o rehabilitacji procesów poznawczych osób starszych”

Data utworzenia: 20 marca 2019r.

Wykład pt. „Gimnastyka umysłu, czyli o rehabilitacji procesów poznawczych osób starszych”

W dniu 18 marca br. w murach naszej Uczelni miało miejsce kolejne spotkanie Akademickiej Sekcji Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem Akademickie Koło Naukowe „Pokolenia – wczoraj i dziś” poprosiło o wygłoszenie wykładu psychologa klinicznego i certyfikowanego terapeutę – Panią mgr Agnieszkę Warchał. Temat spotkania „Gimnastyka umysłu, czyli o rehabilitacji procesów poznawczych osób starszych” wzbudził spore zainteresowanie słuchaczy.

Pani Agnieszka Warchał w swojej prezentacji skupiła się na zagadnieniach takich jak: działanie stresu na funkcje poznawcze, stymulowanie obu półkul mózgowych (u dzieci, osób po wylewach i udarach, osób starszych), wpływ emocjonalności i wolicjalności, a także kolorów, miejsca, muzyki, a nawet tańca (!) na zapamiętywanie.

Prelegentka zapoznała uczestników wykładu z ćwiczeniami na koncentrację i spostrzegawczość, przedstawiła kilka mnemotechnik oraz omówiła metodę kaizen. Słuchacze poznali także systemy i urządzenia do rehabilitacji funkcji poznawczych, takie jak RehaCom czy BioFeedback.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkania za obecność i czynny udział w dyskusji, a w szczególności Pani mgr Agnieszce Warchał za przyjęcie zaproszenia i poprowadzenie wykładu.