Poznaj nasze kierunki studiów

Wykład pt.: „Jakość życia seniorów i ludzi przewlekle chorych” dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu

Data utworzenia: 24 stycznia 2020r.

Wykład pt.: „Jakość życia seniorów i ludzi przewlekle chorych” dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu

21 stycznia 2020 roku, Pani Prorektor ds. studentów dr n. o zdr. Sonia Grychtoł została zaproszona do Oświęcimskiego Centrum Kultury na spotkanie ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pani Prorektor wygłosiła wykład pt. „Jakość życia seniorów i ludzi przewlekle chorych”.

W trakcie spotkania słuchacze zostali zapoznani z treściami badań dotyczącymi jakości życia, zagadnieniami definicyjnymi – w tym ujęciu psychospołecznym i gerontologicznym oraz jakością życia uwarunkowaną stanem zdrowia w odniesieniu do chorób przewlekłych i niepełnosprawności.

Prelegentka zwróciła szczególną uwagę na różnice w stanie zdrowia mężczyzn i kobiet, a także odwołała się do tezy, że dłuższe życie niestety wiąże się z jego gorszą jakością. Treści wykładu skłaniały słuchaczy do refleksji i dzielenia się uwagami.

W opinii słuchaczy wykład był inspirujący i spotkał się z dużym uznaniem.

Autor: Dariusz Łowczynowski