Poznaj nasze kierunki studiów

Wykład pt. „Przemoc wobec osób starszych. Aspekty prawne i psychologiczne”

Data utworzenia: 28 lutego 2019r.

Wykład pt. „Przemoc wobec osób starszych. Aspekty prawne i psychologiczne”

W dniu 26 lutego 2019 r., dydaktyk naszej Uczelni – dr Mateusz Warchał, wygłosił dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku prelekcję pt. ”Przemoc wobec osób starszych. Aspekty prawne i psychologiczne”. Spotkanie miało miejsce w Oświęcimskim Centrum Kultury.

Pan Doktor zapoznał seniorów z najnowszymi raportami badań dotyczących zjawiska stosowania przemocy wobec osób starszych. Szczegółowo omówił rodzaje przemocy oraz ścieżkę postępowania gdy już takie zdarzenie ma miejsce. Zwrócił uwagę na aspekty prawne i wyczulił na niektóre paradoksy.

Prezentowane treści spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.