Poznaj nasze kierunki studiów

Wykład pt. „Substancje psychoaktywne” – relacja ze spotkania studentów PWSZ i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Data utworzenia: 21 lutego 2019r.

Wykład pt. „Substancje psychoaktywne” – relacja ze spotkania studentów PWSZ i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 18 lutego 2019 roku studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku kolejny raz spotkali się w naszej Uczelni.

Akademickie Koło Naukowe „Pokolenia – wczoraj i dziś” tym razem zaprosiło do wygłoszenia wykładu mgr piel. Agnieszkę Pawełko. Temat prelekcji dotyczył substancji psychoaktywnych.

Słuchacze zapoznali się ze skalą problemu uzależnień, jak również poznali najczęściej stosowane substancje psychoaktywne i ich skutki działania na organizm człowieka. Niejednokrotnie informacje podane podczas wykładu  zaskoczyły studentów, zwłaszcza ilość ogólnie dostępnych substancji, które mają działanie psychostymulujące, a także  sposoby ich przyjmowania.

Wykład cieszył się sporym zainteresowaniem, dlatego słuchacze poprosili Panią mgr Pawełko o kolejne spotkanie, które tym razem będzie dotyczyć uzależnień behawioralnych.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkania za obecność i czynny udział w dyskusji, a w szczególności Pani mgr piel. Agnieszce Pawełko, za przygotowanie i poprowadzenie wykładu.