Poznaj nasze kierunki studiów

Wykład pt. „Transformacja 1989 r. Między przełomem a konstytucją” – relacja ze spotkania studentów PWSZ i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Data utworzenia: 16 maja 2019r.

Wykład pt. „Transformacja 1989 r. Między przełomem a konstytucją” – relacja ze spotkania studentów PWSZ i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 13 maja br., studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. W. Pileckiego w Oświęcimiu oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu po raz kolejny spotkali się w murach naszej Uczelni. Tym razem Akademickie Koło Naukowe „Pokolenia – wczoraj i dziś” poprosiło o wygłoszenie wykładu Pana prof. nadzw. dr hab. Patryka Pleskota.

Temat wykładu „Transformacja 1989 r. Między przełomem a konstytucją” wzbudził zainteresowanie słuchaczy, zwłaszcza studentów UTW, którzy byli bezpośrednimi świadkami omawianych wydarzeń.

Pan prof. nadzw. dr hab. Patryk Pleskot w swojej prezentacji odniósł się do przyczyn i genezy transformacji 1989 r. oraz przypomniał wydarzenia poprzedzające zaistniały przełom. W dalszej części wykładu przedstawił przebieg wydarzeń mających miejsce w latach 1989-1991, by w podsumowaniu dokonać refleksji dotyczącej oceny przełomu 1989 r., tempa zaistniałych zmian oraz reakcji państw zachodnich na wydarzenia mające miejsce w naszym kraju.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkania za obecność, a w szczególności Panu prof. nadzw. dr hab. Patrykowi Pleskotowi za przyjęcie zaproszenia i wygłoszenie wykładu.

Organizatorzy: Ewa Rupik i Dariusz Łowczynowski.