Poznaj nasze kierunki studiów

Wykład pt. „Troski egzystencjalne w starości” – relacja ze spotkania studentów PWSZ i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Data utworzenia: 18 kwietnia 2019r.

Wykład pt. „Troski egzystencjalne w starości” – relacja ze spotkania studentów PWSZ i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 15 kwietnia br., studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku ponownie spotkali się w naszej Uczelni. Gościem Akademickiego Koła Naukowego „Pokolenia – wczoraj i dziś” był dr Artur Fabiś – Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także dydaktyk naszej Uczelni. Temat spotkania dotyczył  trosk egzystencjalnych w starości.

Dr Artur Fabiś podzielił się ze słuchaczami wynikami swoich badań, traktującymi o postawach aktywnych edukacyjnie seniorów wobec trosk egzystencjalnych. Szczegółowo omówił typy postaw wobec starości oraz strategie radzenia sobie z problemami egzystencjalnymi. Prelegent przybliżył również takie zagadnienia jak: sens życia w starości, opieka nad osobami starszymi, niepokoje i jakość życia w późnej dorosłości, wychowanie do starości, przygotowanie do umierania i jego etapowość, refleksyjność i transcendencja, lęk tantyczny.

Problematyka trudów starzenia się i starości wzbudziła spore zainteresowanie wśród słuchaczy, zwłaszcza społeczności UTW. Seniorzy chętnie dzielili się swoimi refleksjami z pokoleniem juniorów reprezentowanym przez studentów naszej Uczelni.

Organizatorzy spotkania – studenci Ewa Rupik, Daniel Górnowicz, Dariusz Łowczynowski, dziękują uczestnikom za aktywną obecność, a Panu dr Arturowi Fabisiowi za przyjęcie zaproszenia i wygłoszenie prelekcji.