Poznaj nasze kierunki studiów

Wykład pt. „Uzależnienia behawioralne” – relacja ze spotkania studentów MUP i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Data utworzenia: 24 stycznia 2020r.

Wykład pt. „Uzależnienia behawioralne” – relacja ze spotkania studentów MUP i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 13 stycznia 2020 roku studenci Małopolskiej Uczelni Państwowej oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku kolejny raz spotkali się w naszej Uczelni. Akademickie Koło Naukowe „Pokolenia – wczoraj i dziś” poprosiło o wygłoszenie wykładu mgr piel. Agnieszkę Pawełko. Temat prelekcji dotyczył uzależnień behawioralnych.

Słuchacze zapoznali się ze skalą problemu uzależnień behawioralnych oraz różnicą między uzależnieniami od substancji a uzależnieniami od czynności. Dowiedzieli się jakie są przyczyny uzależnień behawioralnych, a także przedstawiono im treści dotyczące  uwarunkowań biologicznych i psycho-społecznych zachowań kompulsywnych. Podczas spotkania wywiązała się dyskusja dotycząca negatywnych konsekwencji uzależnień behawioralnych oraz ewentualnymi działaniami profilaktycznymi.

Organizatorzy spotkania: Dariusz Łowczynowski i Daniel Górnowicz, serdecznie dziękują uczestnikom spotkania za obecność i czynny udział w dyskusji, a w szczególności Pani mgr piel. Agnieszce Pawełko, za przygotowanie i poprowadzenie wykładu.

Autor: Dariusz Łowczynowski