Poznaj nasze kierunki studiów

Wyniki konkursu na stanowisko referenta ds. administracji oraz doradcy zawodowego w związku z realizacją Projektu ,,Uczelnia na wyższym poziomie” w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

Data utworzenia: 7 maja 2018r.

Wyniki konkursu na stanowisko referenta ds. administracji oraz doradcy zawodowego w związku z realizacją Projektu ,,Uczelnia na wyższym poziomie” w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17