Poznaj nasze kierunki studiów

Wyniki naboru kadry dydaktycznej do realizacji zadań w Projekcie „Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy” w oparciu o umowę nr: POWR.03.01.00-00-T112/18, realizowanego w latach 2019-2021 przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rotmistrza W. Pileckiego w Oświęcimiu

Data utworzenia: 10 maja 2019r.

Wyniki naboru kadry dydaktycznej do realizacji zadań w Projekcie „Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy” w oparciu o umowę nr: POWR.03.01.00-00-T112/18, realizowanego w latach 2019-2021 przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rotmistrza W. Pileckiego w Oświęcimiu

Wyniki naboru kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w ramach projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Komisja konkursowa ogłasza, że w wyniku postępowania wybrano:

dra Mateusza Warchała.