Poznaj nasze kierunki studiów

Wyniki rekrutacji do projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 24 czerwca 2019r.

Wyniki rekrutacji do projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W związku z zakończeniem rekrutacji do projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”  dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój mamy przyjemność ogłosić listy osób zakwalifikowanych do projektu. 

 Lista osób zakwalifikowanych do projektu

W ramach projektu będą realizowane bezpłatne szkolenia, kursy i wyjazdy studyjne, mające na celu podniesienie kompetencji studentów w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Dodatkowo każdy z uczestników zostanie objęty indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego.

Według regulaminu w projekcie uczestniczyć mogą studenci II, III i IV roku studiów prowadzonych przez Uczelnię. W związku z zainteresowaniem projektem wśród studentów, którzy w tym semestrze nie mogą w nim brać udziału, zostały stworzone listy osób zakwalifikowanych dopiero od momentu, w którym owi studenci będą na odpowiednim semestrze studiów, który umożliwia im korzystanie ze wsparcia.

 Lista osób objętych wsparciem od października 2019 roku

 Lista osób objętych wsparciem od lutego 2020 roku

Ponadto przeprowadziliśmy także dodatkową rekrutację dla osób, które złożyły dokumenty po terminie, lecz spełniały warunki udziału w projekcie.

 Lista osób przyjętych w dodatkowej rekrutacji

Publikujemy także listę osób niezakwalifikowanych do projektu.

 Lista osób niezakwalifikowanych do projektu

Wszystkie listy są odpowiednio spseudonimizowane. Każdemu z uczestników został przyporządkowany odpowiedni numer, który został mu przekazany drogą mailową. W wersji papierowej listy są wywieszone na tablicy ogłoszeń znajdującej się obok pokoju Działu Projektów i Zamówień Publicznych w budynku Collegium Primum.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Projektów i Zamówień Publicznych pod numerem telefonu 33 842 98 08 (wew. 158), e-mail: uczelnianapoziomie@pwsz-oswiecim.edu.pl oraz osobiście pokój 1.13 CP oraz w biurze Doradcy Zawodowego pod numerem telefonu 33 842 98 45 (wew. 144), e-mail: doradca.zawodowy@pwsz-oswiecim.edu.pl oraz w pokoju 1.11 w budynku CsH.

 

Liczymy na udaną współpracę!