Poznaj nasze kierunki studiów

Wyniki rekrutacji nauczycieli akademickich i instytucji zakwalifikowanych do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych – V nabór.

Data utworzenia: 14 września 2018r.

Wyniki rekrutacji nauczycieli akademickich i instytucji zakwalifikowanych do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych – V nabór.

Lista rankingowa instytucji zakwalifikowanych do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych – V nabór.

 

Lista Instytucji zakwalifikowanych do projektu

 

Lista rankingowa nauczycieli akademickich zakwalifikowanych do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych – V nabór.

 

Lista nauczycieli akademickich zakwalifikowanych do projektu

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.