Poznaj nasze kierunki studiów

Wyższa Szkoła Edukacji im. Levinsky w Tel Avivie w Izraelu nowym partnerem Uczelni

Data utworzenia: 17 czerwca 2021r.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Levinsky w Tel Avivie w Izraelu

Z inicjatywy naszego profesora honorowego Pana dr. Matthiasa Gleitze udało się podpisać umowę o międzynarodowej współpracy w ramach programu Erasmus +  z Wyższą Szkołą Edukacji im. Levinsky w Tel Avivie.

Pierwszy kontakt nawiązano już w 2018 podczas międzynarodowego kongresu organizowanego przez naszą Uczelnię, na którym jedną z prelegentek była dr Einav Argaman, reprezentująca Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Tel Avivie.

Umowa została przygotowana przez Koordynatora Erasmus+ dr Elwirę Miter-Dąbrowską w porozumieniu z Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego Panią prof. Alinę Górniok- Naglik, a także przez Dyrektor Instytutu Anglistyki izraelskiej uczelni Panią dr Alonę Forkosh- Baruch. Następnie porozumienie o współpracy podpisała  Rektor naszej Uczelni Pani prof. MUP dr Sonia Grychtoł oraz Rektor WSE w Tel Avivie Pani dr Yael Kimhi.


Wyższa Szkoła Edukacji im. Levinsky w Tel Avivie jest najstarszą wyższą szkołą pedagogiczną w Izraelu, istniejącą już od 1911 r., zanim powstało państwo Izrael. Obecnie liczy ponad 3000 studentów i oferuje studia I i II stopnia. Najważniejszymi treściami przekazywanymi na tej uczelni są poszanowanie praw i wolności człowieka, tolerancja, wymiana wiedzy i doświadczeń akademickich.

Współpraca z izraelską Uczelnią jest kolejnym krokiem w kierunku umiędzynarodowienia naszej Uczelni, szczególnie na kierunkach: Filologia angielska  i Pedagogika.