Poznaj nasze kierunki studiów

X Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

Data utworzenia: 4 października 2023r.

X Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

W dniach 25-28 września 2023 r. w Zakopanem i Nowym Targu odbyło się X Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych w którym uczestniczyły Rektor Uczelni dr Sonia Grychtoł, prof. MUP oraz Pani Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak.

Gospodarzem wydarzenia była Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu.

W Zgromadzeniu wzięli udział Członkowie Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Finansów, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Fundacji Instytut Edukacja Pro Futuro.

Podczas pierwszego dnia Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych Jarosław Oliwa, Dyrektor Departamentu Budżetu i Innowacji MEiN, „Finasowanie budżetowe Publicznych Uczelni Zawodowych”.

W Auli PPUZ w Nowym Targu nastąpiło oficjalne otwarcie X Zgromadzenia Plenarnego KRePUZ, którego dokonali prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, dr Robert Musiałkiewicz, przewodniczący KRePUZ, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku oraz dr Bianka Godlewska-Dzioboń, p.o. Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Po wystąpieniu prof. dr hab. Włodzimierza Bernackiego głos zabrał Pan Marcin Czaja, Dyrektor Departamentu Prawnego MEiN, który  omówił aktualną problematykę prawną szkolnictwa wyższego,

Kierownik Katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym  dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK, skupił się na pełnionych funkcjach, instytucjonalnych napięciach i systemowych wyzwaniach publicznych uczelni zawodowych. Podkreślił ważną rolę uczelni zawodowych, które w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy przygotowują młodych ludzi w sposób praktyczny do wykonywania konkretnego zawodu. Pani Anna Hryniewicz z Fundacji Instytut Edukacja Pro Futuro w swoim wystąpieniu przedstawiła metody wsparcia zdrowia psychicznego kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni wyższych oraz studentów. Dyrektor Biura ds. współpracy z regionami FRSE Bartosz Stawiarz, przedstawił możliwości współpracy pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Publicznymi Uczelniami Zawodowym.