Poznaj nasze kierunki studiów

XIV Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w naszej Uczelni z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina

Data utworzenia: 4 października 2018r.

XIV Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w naszej Uczelni z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina

W dniu 3 października 2018 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu już po raz czternasty zainaugurowała nowy rok akademicki. W tym roku uroczystość była bardzo szczególna, ponieważ  wziął w niej udział Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin.

Wśród gości, którzy uświetnili Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019 znaleźli się m.in.: Konsul generalny RFN– dr Michael Groß, Dyrektor biura poselskiego Wicepremier RP Beaty Szydło– Iwona Gibas, Dyrektor biura Posła na Sejm RP Zbigniewa Biernata– Piotr Polanek, przedstawiciele administracji samorządowej- Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec, Wicestarosta Powiatu Bielskiego Grzegorz Szetyński, Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut, a także Prezydium Stowarzyszenia Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, przedstawiciele okolicznych instytucji, służb mundurowych, placówek medycznych, dyrektorzy szkół z powiatu oświęcimskiego oraz lokalni przedsiębiorcy, którzy współpracują z Uczelnią.

Uroczystość rozpoczął JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, który podczas swojej przemowy powiedział, że: „ Uczelnia PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu jest cząstką Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego KL Auschwitz. To tutaj trafił I transport więźniów politycznych w czerwcu 1940 r. Ten symbol tragedii XX wieku, symbol Auschwitz obliguje nas, abyśmy swoimi staraniami wpisywali się w działania na rzecz pokoju i pamięci. Dlatego też segment praw człowieka to niewątpliwie jeden z najistotniejszych elementów naszej dydaktyki i badań, które podejmują nasi pracownicy. Chcemy badania, dyskusję wokół praw człowieka szeroko, intensywnie rozwijać. Rozwijamy również nowe kierunki (w sumie mamy ich 16); w tym roku prowadzimy kilkumilionowe projekty; mamy swoją silną pozycję w regionie; bardzo dobrą współpracę z przedsiębiorcami w najbliższej okolicy i z zagranicznymi partnerami.”

Na zakończenie przemówienia Pan Rektor życzył powodzenia i wielu sukcesów  na rozpoczynający się nowy rok akademicki dla wszystkich studentów, a w szczególności dla tych, którzy właśnie rozpoczynają swoją przygodę ze studiami.

Podczas Inauguracji Roku Akademickiego głos zabrał Wicepremier Pan Jarosław Gowin. Pan Minister poruszył temat wprowadzonej kilka dni temu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym tzw. „Konstytucji dla Nauki”. Opowiedział o wprowadzonych zmianach m.in. w zakresie finansowania szkół wyższych i zasad wynagradzania pracowników uczelni.  Zachęcał ponadto do korzystania z większej autonomii uczelni, jaką daje nowa Ustawa 2.0.

Wiceprezes Rady Ministrów w trakcie swojego wystąpienia przekazał na ręce Jego Magnificencji symboliczny czek dla naszej Uczelni na niebagatelną  sumę prawie 13 mln zł! Przekazane pieniądze w formie obligacji skarbowych mają pomóc w rozwoju oświęcimskiej Alma Mater.

Kolejnym punktem uroczystej Inauguracji był akt immatrykulacji osób przyjętych na  I rok studiów. Po złożeniu ślubowania studenci odebrali z rąk Pana Rektora i Pana Ministra indeksy.

Na zakończenie wydarzenia Konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec dr Michael Groß wręczył JM Rektorowi prof. Witoldowi Stankowskiemu bardzo ważne odznaczenie, które nadał Prezydent Federalny Frank-Walter Steinmeier. W uznaniu szczególnych zasług położonych dla Republiki Federalnej Niemiec Pan Rektor otrzymał Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

 

Składamy serdeczne podziękowania dla  osób, które zaangażowały się w przygotowanie Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego. W szczególności dziękujemy Chórowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za oprawę muzyczną wydarzenia, cukierni „Kołaczek” za wyśmienity tort, dr. Tomaszowi Iwańskiemu i  mgr Marzenie Kiryjczuk-Bliźnik za dokumentację fotograficzną oraz wszystkim pracownikom Uczelni.