Poznaj nasze kierunki studiów

XIV Kongres Pielęgniarek Polskich

Data utworzenia: 19 września 2018r.

XIV Kongres Pielęgniarek Polskich
W dniach 13 – 15.09.2018 roku w Kielcach odbył się XIV Kongres Pielęgniarek Polskich, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
W wydarzeniu  udział wzięli przedstawiciele  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego z Instytutu Pielęgniarstwa w osobach:  mgr J. Świerczek, dr A. Kocięba – Łaciak, dr T. Iwański, dr K. Matusiak, dr W. Kołodziej oraz dr Z. Prażak.