Poznaj nasze kierunki studiów

XV Inauguracja Roku Akademickiego – relacja

Data utworzenia: 4 października 2019r.

XV Inauguracja Roku Akademickiego – relacja

W dniu 3 października 2019 r. w naszej Uczelni odbyła się XV Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020, a pierwsza w historii Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

W przededniu Inauguracji, w Kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu odprawiona została uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Duszpasterz akademicki – ks. Andrzej Policht.

Główne obchody jubileuszowej Inauguracji odbyły się  w Audytorium im. Kazimierza Piechowskiego.

Gościem honorowym uroczystości  był Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin.

W tym niezwykle ważnym dla całej społeczności akademickiej wydarzeniu udział wzięło wielu znamienitych gości z zagranicy, m.in. Burmistrz miasta Springe Christian Springfeld oraz Zastępca Burmistrza Clemens Gebauer, Profesor Honorowy Uczelni Matthias Gleitze, JM Rektor Państwowego Uniwersytetu w Mukaczewie dr Scherban Tetyana Dmitrivna i Prorektor Goblyk Volodimir Vasilivicz, a także przedstawiciele z Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Winnicy- prof. Moroz Oleg Vasiliovicz i prof. Volodymir Kucheruk.

Swoją obecnością zaszczyciły nas również władze administracji rządowej i samorządowej w osobie Wicewojewody Małopolskiego Zbigniewa Starca, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego Iwony Gibas, czy włodarzy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Miasta Oświęcim oraz okolicznych gmin.

Na uroczystości nie zabrakło również przedstawicieli uczelni wyższych, okolicznych instytucji, służb mundurowych i lokalnych przedsiębiorców.

Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru, uroczystego wejścia Wysokiego Senatu, Rady Uczelni oraz Władz Uczelni i od odśpiewania Hymnu Państwowego.

Następnie głos zabrał JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. W swoim przemówieniu Jego Magnificencja dokonał podsumowania  wydarzeń z  ostatniego roku akademickiego i z czasów od kiedy objął funkcję Włodarza Uczelni.

W roku akademickim 2018/2019 tak wiele dobrego, żeby nie powiedzieć fantastycznego działo się, co trudno wyrazić w kilku słowach. Wyremontowaliśmy podarowaną od miasta kamienicę na potrzeby Domu Akademickiego, rozpoczęliśmy remont trzeciego budynku kampusu, liczącego ok. 10 tys. m kw. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnego tu dziś z nami Pana Ministra Jarosława Gowina oraz rządu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. (…) Otworzyliśmy Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, realizujemy milionowe projekty z Programu POWER, szczególnie cieszy nas otrzymanie Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości oraz tytułu Uczelni Liderów 2019 roku. Otwieramy nowe kierunki .(…) Najnowszy kierunek Mechatronika, studia inżynierskie to nasza duma.”

Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości, między innymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, który podczas przemówienia pogratulował Panu Rektorowi przekształcenia oświęcimskiej Alma Mater  w Małopolską Uczelnię Państwową im. rtm. Witolda Pileckiego oraz zakończenia sukcesem rozpoczętych w zeszłym roku inwestycji. Pan Minister życzył ciągłego rozwoju Uczelni, kolejnych nowych kierunków, w tym Ratownictwa medycznego.

Po wystąpieniach i przemówieniach nadszedł czas na wręczenie nagród, odznaczeń i wyróżnień.

Decyzją Kapituły Medalu Uczelni w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju publicznych uczelni zawodowych, w tym Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Pan Minister Jarosław Gowin otrzymał Medal Uczelni.

Społeczność akademicka wyróżniła także Dyrektor Instytutu Informatyki dr inż. Katarzynę Pantoł za ogrom pracy i trud włożony w uruchomienie kierunku Mechatronika oraz prof. dr. hab. Igora Kurytnika z Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji za wkład w rozwój nauk technicznych oraz kierunków inżynierskich, którzy otrzymali pamiątkowe podziękowania.

Podczas uroczystości nagrodę odebrała także absolwentka z kierunku Zarządzanie Pani Agnieszka Fic, która zdobyła wyróżnienie w konkursie O nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę dyplomową z zakresu innowacji, restrukturyzacji i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Najważniejszym punktem uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego była immatrykulacja studentów I roku. Przedstawiciele z każdego kierunku złożyli ślubowanie, założyli czapki studenckie, odebrali indeksy z rąk JM Rektora oraz oddali pokłon społeczności akademickiej, stając się tym samym pełnoprawnymi studentami Małopolskiej Uczelni Państwowej.

Pani Prorektor ds. studentów złożyła życzenia nowo przyjętym studentom: ” Drodzy Studenci Życzę Wam, abyście w naszej Uczelni zdobywali nie tylko wiedzę, ale rozwijali swoje talenty i pasje, formowali swój intelekt, przekraczali własne ograniczenia, nawiązywali przyjaźnie. Życzę Wam, by nasza Uczelnia stała się dla Was miejscem inspiracji, rozwoju. Wypełniajcie ją swym młodzieńczym zapałem i zaangażowaniem, pasją w zdobywaniu wiedzy oraz kreowaniu nowego, lepszego świata.”

 

 

Składamy ogromne podziękowania za piękną oprawę muzyczną Chórowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. Bogdanowi Szlachcie za wygłoszenie wykładu inauguracyjnego oraz wszystkich osobom, które zaangażowały się w przygotowanie uroczystości.

 

 

 

 

 

Zdjęcia: inż. Izabela Orlicka, dr Tomasz Iwański

 

 

Listy gratulacyjne nadesłane do Uczelni

Listy gratulacyjne cd.