Poznaj nasze kierunki studiów

XVI Inauguracja Roku Akademickiego już za nami!

Data utworzenia: 22 października 2020r.

XVI Inauguracja Roku Akademickiego już za nami!

20 października 2020 r. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu już po raz 16 zainaugurowała nowy rok akademicki.

W tym roku, w związku z pandemią koronawirusa, uroczystość na terenie Uczelni odbyła się w bardzo wąskim gronie. Wzięły w niej udział tylko Władze Uczelni, członkowie Senatu i Rady Uczelni, Kierownicy zakładów i działów oraz immatrykulowani studenci.

Aby umożliwić  wszystkim pozostałym osobom udział, w tak ważnym dla Uczelni wydarzeniu, cała Inauguracja była transmitowana na żywo na stronie internetowej.

Uroczystość rozpoczęło przekazanie insygniów rektorskich  dr Soni Grychtoł, która od 1 września 2020 r. pełni zaszczytną  funkcję Rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

„Przyjmując insygnia władzy rektorskiej – łańcuch rektorski, który jest symbolem majestatu i codziennej odpowiedzialności za Uczelnię; berło, będące symbolem władzy i podejmowania decyzji oraz pierścień rektorski, symbol zaślubin z Uczelnią – przyjmuje na siebie zobowiązanie wierności, odpowiedzialności oraz konsekwentnej pracy na rzecz rozwoju Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Jest to dla mnie wielki honor i niebywała chluba.” – podkreśliła Jej Magnificencja przyjmując insygnia z rąk Przewodniczącego Uczelni mgra Grzegorza Koniora oraz Przewodniczącej Elektorów dr Małgorzaty Zarębskiej.

Kolejnym punktem wydarzenia był uroczysty akt immatrykulacji, po którym osoby przyjęte na pierwszy rok studiów stają się oficjalnie studentami. W tym roku ślubowanie w  imieniu wszystkich osób rozpoczynających studia, złożyli tylko przedstawiciele poszczególnych Instytutów.

Następnie Prorektor ds. Studenckich dr Radosław Folga złożył gratulacje studentom, życząc im wytrwałości w pokonywaniu porażek, nieustannego dążenia do osiągania sukcesów oraz ciągłego sięgania po  kolejne wyzwania.

Na zakończenie uroczystości dr Iwona Dronia z Uniwersytetu  Śląskiego wygłosiła wykład inauguracyjny pt. „ Cztery pokolenia pod jednym dachem. O efektywnej komunikacji międzypokoleniowej”.

Zwieńczeniem uroczystej Inauguracji było oficjalne otwarcie roku akademickiego 2020/2021 przez Jej Magnificencję, słowami: „Rok akademicki 2020/2021 uważam za otwarty – QUOD FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT”.