Poznaj nasze kierunki studiów

XVII Piknik Organizacji Pozarządowych

Data utworzenia: 4 września 2023r.

Studenci Ratownictwa medycznego oraz nauczyciel Instytutu Nauk o Zdrowiu oraz nauczyciel Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych stoją przed uczelnianą karetką.

2 września 2023 r. na Bulwarach nad Sołą w Oświęcimiu odbył się XVII  Piknik Organizacji Pozarządowych, podczas którego studenci oraz pracownicy Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu zachęcali do studiowania w oświęcimskiej Alma Mater.

Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z różnorodną ofertą edukacyjną Uczelni, dowiedzieć się więcej o kierunkach studiów, specjalnościach, a także przyjrzeć się z bliska uczelnianej karetce oraz prezentującym w niej swoje umiejętności studentom Ratownictwa Medycznego. Dla najmłodszych gości przygotowane były kolorowanki oraz zagadki, za rozwiązanie których można było otrzymać gadżety.

Podczas imprezy Uczelnię promowali: dr Bożena Tyran (Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych), dr Piotr Wędzina (Instytut Nauk o Zdrowiu), mgr Agata Płotek (Akademickie Biuro Karier) oraz studenci Ratownictwa Medycznego: Antoni Dadak, Paulina Nowak oraz Rafał Kondal.