Poznaj nasze kierunki studiów

XVIII Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych „Ośrodek Pomocy Społecznej jako inicjator działań lokalnych”

Data utworzenia: 4 czerwca 2018r.

XVIII Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych „Ośrodek Pomocy Społecznej jako inicjator działań lokalnych”

Za sprawą programu „Rodzina 500 plus” i spadku bezrobocia w całym kraju liczba beneficjentów pomocy społecznej znacznie się zmniejszyła. Taka rzeczywistość zmusza do przeformułowania dotychczasowej oferty pomocowej, a także do zastanowienia się nad nowymi sposobami pracy i nową rolą pracownika socjalnego.

W związku z obecną sytuacją, która stawia Ośrodki Pomocy Społecznej przed nowymi wyzwaniami, odbyła się w Częstochowie, w Klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze, konferencja zorganizowana przez Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV. Miała ona miejsce w dniach 28-30 maja 2018 r.

 

Naszą Uczelnię reprezentowali: dr Artur Łacina-Łanowski – starszy wykładowca, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej i Pracy Socjalnej przy Instytucie Nauk Humanistycznych oraz Dariusz Łowczynowski – student Pracy socjalnej i przewodniczący Akademickiego Koła Naukowego “Pokolenia – wczoraj i dziś”.

 

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Bogdana Knapika dyrektora Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV w Częstochowie. Przywitano przybyłych gości i poproszono o krótką prezentację.

Delegat dr Artur Łacina-Łanowski jako reprezentant współorganizatora konferencji powitał przybyłych gości, przedstawił charakterystykę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz opowiedział o procesie kształcenia studentów Pracy socjalnej.

­­Kolejnym punktem sesji inauguracyjnej była inicjatywa powołania patrona pracowników pomocy społecznej – świętego Brata Alberta.

Głównym punktem sesji inauguracyjnej był wykład dr hab. prof. UMCS Marty Czechowskiej – Bielugi pt.: „Poziom gotowości pracowników socjalnych do zmian życiowych klientów pomocy społecznej w kontekście warunków pracy”.

Podczas oficjalnej kolacji wieńczącej pierwszy dzień konferencji, odbyliśmy rozmowę z dyrektorem Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV – Bogdanem Knapikiem, w której poruszyliśmy kwestie organizacyjne, a także dostaliśmy zapewnienie o dalszej współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w organizowaniu kolejnych Ogólnopolskich Konferencji Pracowników Socjalnych w Częstochowie.

autor: Dariusz Łowczynowski