Poznaj nasze kierunki studiów

XX Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu wewnętrznego, Antykorupcjii Zwalczania Oszustw

Data utworzenia: 5 listopada 2021r.

XX Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu wewnętrznego, Antykorupcjii Zwalczania Oszustw

W dniach 28-29 października 2021 roku, odbył się Jubileuszowy XX Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw, w którym uczestniczyła dr Katarzyna Kruczek – pracownik Uczelni, adiunkt w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego. Organizatorem konferencji był Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej.

Kongres otworzyli Ireneusz Jabłoński i Piotr Grzybowski, członkowie Zarządu PIKW oraz Rafał Krzemień Prezes PKiN, Przewodniczący Rady Programowej PIKW.

Konferencja była podzielona na panele, a wśród obszarów dominowały te związane z Audytem wewnętrznym, Antykorupcją, Bezpieczeństwem Informacji, Compliance, Cyberbezpieczeństwem, Governance, Kontrolą wewnętrzną, RODO, Systemami i narzędziami antyfraudowymi, Whistleblowingiem, czy Zarządzaniem ryzykiem.

Dotychczas Kongres zgromadził prelegentów i uczestników z kilkunastu krajów świata, m.in. Belgii, Czech, Chorwacji, Danii, Francji, Grecji, Holandii, Kataru, Norwegii, ZEA, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch i wielu innych.

Podczas obrad uczestnicy mogli wymienić doświadczenia i podzielić się  wiedzą na temat problemów, wyzwań i perspektyw stojących przed audytorami, kontrolerami wewnętrznymi, profesjonalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym, zapobieganiem oraz wykrywaniem nadużyć gospodarczych i korupcji, governance i compliance.

Z racji pandemii Covid-19, obrady miały formę on-line.