Poznaj nasze kierunki studiów

XXI MIĘDZYNARODOWY KONGRES KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, ANTYKORUPCJI I ZWALCZANIA OSZUSTW

Data utworzenia: 14 października 2022r.

Kobieta przemawia zza mównicy, a mężczyzna stoi obok

W dniach 29-30 września 2022 roku w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, odbył się XXI Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw, w którym w roli eksperta uczestniczyła dr Katarzyna Kruczek, pracownik Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, adiunkt w Instytucie Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie.

Kongres otworzyli Rektor Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego prof. KAAFM dr Klemens Budzowski, członkowie Zarządu PIKW Ireneusz Jabłoński i Piotr Grzybowski, oraz Prezes PKiN Rafał Krzemień, Przewodniczący Rady Programowej PIKW.

Konferencja była podzielona na panele, a wśród obszarów dominowały te związane z:

  • audytem wewnętrznym,
  • kontrolą zarządczą,
  • antykorupcją,
  • bezpieczeństwem Informacji,
  • compliance,
  • cyberbezpieczeństwem,
  • governance,
  • kontrolą wewnętrzną,
  • RODO,
  • systemami i narzędziami antyfraudowymi,
  • niegospodarności,
  • zarządzaniem ryzykiem.

Kongres zgromadził licznych specjalistów m.in. z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, menadżerów i dyrektorów na co dzień pracujących w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w przedsiębiorstwach prywatnych.

Dzięki tak szerokiemu spektrum odbiorców, Konferencja umożliwiła wymianę doświadczeń na temat problemów, wyzwań i perspektyw stojących przed audytorami, kontrolerami wewnętrznymi, profesjonalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym, zapobieganiem oraz wykrywaniem nadużyć gospodarczych i korupcji.


Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Małopolski, p. Łukasz Kmita.