Poznaj nasze kierunki studiów

XXIII Konferencja Automatyków – Rytro 2019

Data utworzenia: 18 czerwca 2019r.

XXIII Konferencja Automatyków – Rytro 2019

W dniach 21-22 maja 2019 r. w Rytrze koło Nowego-Sącza odbyła się XXIII Konferencja Automatyków pod hasłem „Ochrona środowiska- wyzwania dla automatyków”, w której udział wzięli przedstawiciele naszej Uczelni z Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji: Dyrektor dr Joanna Stuglik, Wicedyrektor dr Radosław Folga,  dr Adam Tarniowy oraz prof. Igor Kurytnik.

Wydarzenie miało charakter naukowo-techniczny, a jej głównym celem była integracja środowiska automatyków, a także  przedstawienie tendencji w systemach pomiarów i automatyki oraz  promocja najnowszych wyrobów producentów urządzeń pomiarów i automatyki.

Obok przedstawicieli świata nauki m.in. z:  AGH w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, PWSZ w Tarnowie, PWSZ  w Nowym Sączu oraz z  naszej oświęcimskiej Alma Mater na konferencję przybyli również reprezentanci kadry inżynieryjno-technicznej dużych zakładów przemysłowych, czy  biur projektowych z terenów Polski południowo- wschodniej.

Możemy się poszczycić, że wśród głównych prelegentów konferencji znalazł się nasz wykładowca prof. Igor Kurytnik, który wygłosił wykład pt.: „Nowe materiały napędem rozwoju automatyki”.