Poznaj nasze kierunki studiów

XXX Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów RP z udziałem naszych przedstawicieli

Data utworzenia: 3 listopada 2017r.

XXX Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów RP z udziałem naszych przedstawicieli

W dniach 26 – 29 października br.  w murach Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu odbyło się XXX Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Samorząd Studencki naszej uczelni reprezentowali Przewodniczący Mateusz Ostrowski jako Sekretarz Forum oraz jego zastępcy Piotr Kozubek i  Halina Rogalska jako delegaci. Forum było okazją do poznania, integracji, a także wymiany doświadczeń samorządowców studiujących w PWSZ-tach z całej Polski. Głównym celem wydarzenia były obrady Forum, podczas których odbyły się  wybory uzupełniające do Prezydium, przedstawiono sprawozdanie z półrocznej działalności oraz  przyjęto nowy statut. Ponadto  odbyły się interesujące szkolenia dotyczące motywacji, współpracy w zespole,  rebrandingu i marketingu. Zwieńczeniem tego studenckiego wydarzenia był uroczysty bal.

autor: Mateusz Ostrowski Przewodniczący Samorządu Studenckiego