Poznaj nasze kierunki studiów

XXXVI Sesja Kolbiańska „Wychowanie do wartości w Europie”

Data utworzenia: 29 maja 2017r.

XXXVI Sesja Kolbiańska „Wychowanie do wartości w Europie”

W dniu 29.05.2017r. na naszej Uczelni w Auli im. Kazimierza Piechowskiego odbyła się część plenarna XXXVI Sesji Kolbiańskiej „Wychowanie do wartości w Europie”. Zaproszonych gości przywitała Prorektor ds. Studentów dr n. o zdr. Sonia Grychtoł. Pierwszy wykład na temat „Wychowanie do miłości Ojczyzny u św. Maksymiliana” wygłosił polski dziennikarz, filozof, publicysta, tłumacz, pisarz i działacz katolicki, redaktor Tomasz Terlikowski. Następnie o. Piotr Bielenin (OFMConv Instytut Studiów Franciszkańskich w Krakowie) opowiedział o „Maryji Matce i Nauczycielce w Pismach św. Maksymiliana”. Jako ostatni wystąpił ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski (Papieski Wydział Teologiczny , Fundacja „Obserwatorium Społeczne” we Wrocławiu) w swoim wykładzie na temat „Wychowanie czy socjalizacja? W orbicie wartości europejskich”. Część plenarną podsumował o. Jan Maria Szewek z OFMConv w Krakowie.