Poznaj nasze kierunki studiów

XXXVIII Sesja Kolbiańska

Data utworzenia: 30 maja 2019r.

XXXVIII Sesja Kolbiańska

W dniu 28 maja br.,w naszej Uczelni odbyła się XXXVIII Sesja Kolbiańska, w której udział z Władz Uczelni wziął JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski oraz Prorektor ds. Studentów dr n.med. Sonia Grychtoł. Tegoroczna sesja przebiegła pod hasłem „Męczennicy Świętej Sprawy”. Uroczystość rozpoczęła się od modlitwy przy Ścianie Straceń, a następnie złożenia kwiatów w Celi Śmierci św. Maksymiliana Kolbego. Kolejnym punktem programu były wygłoszone w naszej Uczelni prelekcje przybliżające postać św. Maksymiliana Kolbego oraz ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystość zakończyła się Mszą Świętą w Kaplicy Sióstr Karmelitanek Bosych w Oświęcimiu.