Poznaj nasze kierunki studiów

Z cyklu Spotkania z praktykami – ,,Korupcja i strategie antykorupcyjne przedsiębiorstw i koncernów”

Data utworzenia: 26 marca 2019r.

Z cyklu Spotkania z praktykami –  ,,Korupcja i strategie antykorupcyjne przedsiębiorstw i koncernów”

W dniu 21.03.2019 r.  odbyły się kolejne spotkanie z cyklu Spotkania z praktykami. Tym razem do naszej Uczelni zagościł Pan Tadeusz Kanty, właściciel TRL Technology Research Laboratories,  który przeprowadził prelekcję na temat:  ,,Korupcja i strategie antykorupcyjne przedsiębiorstw i koncernów” dla studentów III roku kierunku Zarządzanie.

Podczas wykładu zostało szeroko wyjaśnione pojęcie korupcji, które z języka łacińskiego oznacza zepsucie. W dalszej części spotkania  przedstawiono przedsiębiorstwo Technology Research Laboratories, które powołane zostało  w celu wspierania procesu transferu wiedzy i wyników badań naukowych pomiędzy uczelniami, instytutami naukowymi, placówkami naukowo-badawczymi, a sektorem przedsiębiorczości i przemysłu.

Współpracując z wieloma uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi oraz dysponując własnym laboratorium badań i wdrożeń technologicznych, przedsiębiorstwo inicjuje, koordynuje oraz aktywnie wspiera procesy badań naukowych ukierunkowanych na technologiczne wdrożenia. Główną przestrzenią prowadzonych przez TRL badań, a także wdrożeń technologicznych jest symulacja procesów biologicznych do zastosowania w medycynie oraz dydaktyce medycznej.

Podczas spotkania studenci dowiedzieli się, że ważną dziedziną aktywności przedsiębiorstwa jest również wytwarzanie zaawansowanych technologicznie, unikatowych układów elektroniki pomiarowej i sterującej procesami laboratoryjnymi, przemysłowymi, budowa sterowników mikroprocesorowych oraz fantomów kalibracyjnych i pomiarowych.

W kolejnej części prelekcji  została przedstawiona firma General Electric Company (GE) – amerykański konglomerat z siedzibą w Fairfield, działający między innymi w branży produkcji maszyn i sprzętu, produkcji energii, ropy naftowej i wielu innych. Podczas zajęć wykładowca omówił historię General Electric, przedstawiając postać Thomasa Alva Edisona, amerykańskiego  wynalazcy i przedsiębiorcy.

Na zakończenie wykładu pan Tadeusz Kanty  opowiedział o  Bibliotece Kongresu. Jest to amerykańska biblioteka w Waszyngtonie, największa tego typu instytucja na świecie. Znajduje się w niej najmniejsza książka świata pt.: ,,Old King Cole”.   Biblioteka ta posiada również jeden z pierwszych egzemplarzy Biblii. Wykładowca poruszył również temat dwóch fresków na ścianie w budynku, które nawiązują do korupcji. W kontraście do tego wizerunku została, namalowana w 1896 roku, „Corrupt Legislation”-przedstawiająca kobietę upadłą. Podczas, gdy Sprawiedliwość ma klasyczny strój, to już na obrazie „Skorumpowana legislacja” kobieta w całości uosabia zepsuty świat. Jej strój jest świadomie nie-klasyczny, a głęboki dekolt, wyeksponowany biust, włosy w nieładzie, nawet sposób, w jaki siedzi, ukazuje jej niebezpieczeństwo właśnie poprzez seksualność – charakterystyczne również dla korupcji.

 

Z wypowiedzi studentki: Wykład był ciekawy i interesujący. Poruszał problem, który jest obecnie bardzo nurtujący. Ze zjawiskiem korupcji spotykamy się często. Jest to działanie nielegalne. Warto wiedzieć, jak sobie z tym poradzić i jak przeciwdziałać jego poszerzaniu się.