Poznaj nasze kierunki studiów

Z żalem zawiadamiamy o śmierci Lecha Optułowicza

Data utworzenia: 16 maja 2018r.

Z żalem zawiadamiamy o śmierci Lecha Optułowicza

W dniu 8 maja 2018 r.  zmarł Lech Optułowicz, mąż Zofii Pileckiej-Optułowicz, córki rotmistrza Witolda Pileckiego, patrona naszej Uczelni.

JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski w imieniu całej społeczności akademickiej składa najszczersze wyrazy współczucia i  żalu dla Pani Zofii oraz pozostałych członków rodziny.

Msza Św. żałobna odprawiona zostanie 17 maja 2018 r. o godz. 12:00 w kościele Św. Karola Boromeusza w Warszawie, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego do grobu rodzinnego na Powązkach Cywilnych.