Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami I cześć Konferencji pt. „Fotowoltaika Dziś i Jutro”

Data utworzenia: 7 czerwca 2022r.

Uczestnicy Konferencji pozują do zdjęcia

W dniach 25-26 maja 2022 r. odbyła się pierwsza część II edycji konferencji – Fotowoltaika Dziś i Jutro, której patronem merytorycznym jest Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcim. Była ona transmitowana z akredytowanego laboratorium fotowoltaiki ZIAD Bielsko-Biała SA.

Udział w niej wzięli Kierownik Zakładu Inżynierii Procesów i Jakości prof. dr hab. inż. Igor Kurytnik, Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji dr Joanna Stuglik oraz Zastępca Dyrektora Instytutu dr inż. Adam Tarniowy. Ponadto Pan Profesor oraz Pani Doktor byli członkami Rady Programowej konferencji.


Konferencję otworzył Prezes Bielsko-Bialskiego Oddziału SEP Rajmund Szostok oraz Prezes firmy ZIAD Bielsko-Biała SA Dariusz Mrzygłód.

W programie konferencji znalazły się tematy dotyczące m.in.:

  • PRAWA i ZASAD ROZLICZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH,
  • PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH – WYTYCZNE UNIJNE I KRAJOWE,
  • PRACY ON-GRID,
  • WPŁYWU PRACUJĄCYCH SYSTEMÓW PV NA JAKOŚĆ NAPIECIA W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ,
  • NADZORU ROZPROSZONYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.

Na zakończenie dnia Prezes SEP złożył podziękowania na ręce naszej Pani Rektor za patronat i wsparcie merytoryczne konferencji.


Druga część konferencji odbędzie się  stacjonarnie w dniu 14 września w czasie targów ENERGETAB 2022.