Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami I etap Ogólnopolskiej XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

Data utworzenia: 4 marca 2021r.

Za nami I etap Ogólnopolskiej XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

W dniu 2 marca 2021 roku w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbył się I etap Ogólnopolskiej XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej.

Olimpiada organizowana jest corocznie dla studentów III roku pielęgniarstwa I stopnia studiów stacjonarnych i przebiega w trzech etapach:

  1. I etap – test jednokrotnego wyboru – odbywający się równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział w XI Olimpiadzie Pielęgniarskiej.
  2. II etap – proces pielęgnowania,
  3. III etap – prezentacja multimedialna.

Serdecznie gratulujemy studentom, którzy przeszli do II etapu!