Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami I Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Szkoleniowa „CZŁOWIEK, ZDROWIE, INTEGRACJA” BÓL I LECZENIE RAN W WYMIARZE INTERDYSCYPLINARNYM

Data utworzenia: 9 listopada 2022r.

Pani Rektor przemawia zza mównicy, dwie osoby siedzą przy stole prezydialnym

Zakończyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Szkoleniowa „CZŁOWIEK, ZDROWIE, INTEGRACJA” BÓL I LECZENIE RAN W WYMIARZE INTERDYSCYPLINARNYM, która odbyła się w dniach 28 – 29.10.2022 r. w Auli im. Kazimierza Piechowskiego Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Konferencja zorganizowana była pod patronatem Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.


Uroczystego otwarcia konferencji dokonała JM Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP, która podkreśliła znaczenie wymiany doświadczeń w zakresie walki z bólem i leczeniem ran.

Sesję inaugurującą wydarzenie uświetnili wystąpieniami dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk – Członek Naczelnej Rady Aptekarskiej, Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, Przewodniczący Komisji Aptek Szpitalnych, a także Maria Palasz – pielęgniarka specjalizująca się w leczeniu ran, prowadząca zespół leczenia ran w Illinois w USA.

Następnie przedstawiono osiągnięcia naukowe Jaroslava Stanciaka Doc. PhDr. et Bc. ze Słowacji oraz Barbary Puchały MSN, RN z Florydy w USA. Sesje miały charakter międzynarodowej wymiany doświadczeń w pracy z pacjentem z ranami przewlekłymi oraz bólem, jaki wywołują.

W kolejnych, niezwykle ciekawych sesjach prelegentami byli:

  • reprezentanci MUP w Oświęcimiu: dr Anita Kocięba-Łaciak, dr Marek Niechwiej, dr Anna Kościej wraz z zespołem tj. dr Izabellą Kozieł-Kokosińską i mgr Anną Malarek oraz Łukasz Dutka i Żaneta Król-Michalska;
  • reprezentantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – mgr Marcelina Paruzel.

W czasie konferencji dwie prelekcje odbywały się również w systemie on-line. Wykłady wygłosiły Lisa Jonson, PhD, RN, CPN z Philadelphia w USA oraz Danuta Wojnar DNP, RN, CCRN, ACUE reprezentująca California State University San Bernardino w USA.

W drugim dniu konferencji odbyły się inspirujące warsztaty z zakresu postępowania z ranami. Prowadzili je specjaliści w dziedzinie tj. mgr Monika Aleksy–Polipowska, mgr Renata Osęka oraz mgr Monika Szczepańska. Warsztaty dotyczyły wykorzystania środków do higieny rany, zasad ich doboru i zastosowania opatrunków oraz terapii podciśnieniowej w leczeniu ran, a także komór hiperbarycznych.

W podsumowaniu, główny organizator konferencji, dr Wiesława Kołodziej – Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu – zadeklarowała kontynuację konferencji z cyklu „Człowiek Zdrowie Integracja. Ból i leczenie ran w wymiarze interdyscyplinarnym”, która odbędzie się w dniach 20 i 21 października 2023 roku.


Obok licznych sesji plenarnych oraz warsztatów, uczestnicy tegorocznej Konferencji mieli szansę zobaczyć wystawę czasową pt. „Byli sąsiadami. Ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”, która jest prezentowana w Auli im. Kazimierza Piechowskiego do końca listopada oraz wystawę stałą poświęconą twórczości Mieczysława Kościelniaka – artysty malarza, grafika, ilustratora książek i czasopism, więźnia KL Auschwitz, uczestnika obozowej konspiracji, członka Związku Walki Zbrojnej, a po wojnie współpracownika Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce i współtwórcę Muzeum w Oświęcimiu, która znajduję się w budynku Collegium sub Horologio.


Partnerzy wydarzenia: