Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami II Finał Olimpiady Wiedzy Geopolitycznej oraz XI Zjazd Geopolityków Polskich

Data utworzenia: 5 grudnia 2019r.

Za nami II Finał Olimpiady Wiedzy Geopolitycznej oraz XI Zjazd Geopolityków Polskich

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2019 r. w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się dwudniowe wydarzenie naukowe: II Finał Olimpiady Wiedzy Geopolitycznej oraz XI Zjazd Geopolityków Polskich. Głównym organizatorem był Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, zaś MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego była współorganizatorem olimpiady i konferencji.

Jak wspominano, 30 listopada 2019 r. odbył się Ogólnopolski Finał II Edycji Olimpiady Geopolitycznej. Komisja klasyfikowała pierwszych 10 laureatów. Jej zwycięzcą został polski student Uniwersytetu w Essex, Zbigniew Chechliński, drugie miejsce zajął mgr Aleksy Borówka z Uniwersytetu Wrocławskiego, a trzecie reprezentant Węgier, Márk Sima z Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie, którzy zdobyli złote nagrody. Kolejni czterej z miejsc 4-7 zostali laureatami srebrnych nagród, a 8-10 brązowych.

W niedzielę, 1 grudnia 2019 r. odbyły się obrady XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, jako międzynarodowej konferencji naukowej pod hasłem „Budowa siły narodowej”. Celem konferencji była próba zdefiniowania pojęcia, wraz ze wskazaniem zasadniczych komponentów, które ją konstytuują. Podczas zjazdu zostały też ogłoszone wyniki tegorocznego konkursu Książka Geopolityczna 2018, a jego zwycięzcą był prof. dr hab. Piotr Eberhardt i jego książka pt. Granice polityczne Polski w XX wieku (wybrane zagadnienia), a wyróżnienie uzyskał dr Leszek Sykulski za opracowanie książkowe pt. Geopolityka a bezpieczeństwo Polski. Ponadto Polskie Towarzystwo Geopolityczne przyznało Nagrody Honorowe PTG im. Oskara Żebrowskiego, a w 2019 r. zostali nimi nagrodzeni dwaj profesorowie z Gdańska: Andrzej Piskozub i Piotr Mickiewicz.

Część naukowa Zjazdu składała się z panelu eksperckiego, w którym udział wzięło pięciu ekspertów (na siedmiu zaproszonych) profesorowie: Witold Wilczyński (Kraków), Piotr Mickiewicz i Jan Wendt (Gdańsk), Andrzej Zapałowski (Rzeszów) i Paweł Soroka (Warszawa), podczas którego omówili oni budowę siły narodowej w aspektach wojskowym, ekonomicznym i demograficznym. Debatę bardzo interesująco prowadził dr Leszek Sykulski. W dalszej części odbyły się dwa równoległe panele, w czasie których zostały wygłoszone referaty związane tematycznie z hasłem konferencji. Wśród referentów byli naukowcy z różnych dziedzin, związanych z interdyscyplinarną geopolityką, warto również podkreślić międzynarodowy skład uczestników – oprócz geopolityków polskich wystąpili też referenci z Białorusi, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Tajwanu. Obrady XI Zjazdu Geopolityków Polskich zakończyły się około godziny 19.40 i były udane, a materiały z konferencji zostaną opublikowane po ich pozytywnym zrecenzowaniu na łamach „Przeglądu Geopolitycznego” (20 punktów MNiSW).