Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami II Międzynarodowa Konferencja „CZŁOWIEK, ZDROWIE, INTEGRACJA – BÓL I LECZENIE RAN W WYMIARZE INTERDYSCYPLINARNYM”

Data utworzenia: 30 października 2023r.

Konferencja w Auli im. Kazimierza Piechowskiego „CZŁOWIEK, ZDROWIE, INTEGRACJA – BÓL I LECZENIE RAN W WYMIARZE INTERDYSCYPLINARNYM”

Zakończyło się wielkie naukowe wydarzenie organizowane w dniach 20– 21 października 2023 roku przez Instytut Nauk o Zdrowiu  (INoZ) MUP im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

II Międzynarodowa Konferencja „CZŁOWIEK, ZDROWIE, INTEGRACJA – BÓL I LECZENIE RAN W WYMIARZE INTERDYSCYPLINARNYM” została zorganizowana pod patronatem JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu – dr Soni Grychtoł, prof. MUP, Prezesa Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran – dr hab. Beata Mrozikiewicz-Rakowskiej oraz Prezydenta Miasta Oświęcim – Janusza Chwieruta. Partnerami wydarzenia były Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Zarząd Oddziału w Katowicach oraz Convatec, Kikgel, Nutricia, Regenova Therapeutics, Shulke, Solpharm, Takeda, Verco.

Konferencja miała wielowymiarowy aspekt dotyczący wymiany doświadczeń ekspertów z różnych dziedzin nauki dotyczących działań i sposobów leczenia ran. Prezentowane referaty omawiały również metody zapobiegania, rozpoznawania, kwalifikowania i leczenia bólu.

W sesji inauguracyjnej prowadzonej przez dr Wiesławę Kołodziej – Dyrektor INoZ oraz dr hab. Zbigniewa Krowickiego, wystąpienie miał dr hab. n. med. Jarosław Woroń z Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału lekarskiego UJ CM w Krakowie pt. „Pacjent z bólem – dlaczego warto optymalizować i intensyfikować leczenie bólu – jak to realizować w praktyce”. W sposób wyczerpujący zostały omówione główne problemy związane z preskrypcją leków u pacjentów z wielochorobowością oraz możliwe interakcje lekowe w przewlekłej terapii przeciwbólowej. Długo nie milkły brawa, a pytania z sali były szczegółowe. Następnie, dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran przedstawiła temat: „Jak zmniejszyć liczbę amputacji w Twoim szpitalu i Twojej poradni – razem realizujemy założenia Deklaracji Kazimierzowskiej”. Prelegentka podkreśliła znaczenie współpracy wielodyscyplinarnego zespołu w optymalnym leczeniu pacjenta ze stopą cukrzycową i określiła szanse obniżenia liczby amputacji w przebiegu przewlekłej polineuropatii cukrzycowej.

W kolejnych sesjach wystąpili m.in. dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk, twórca autorskiego programu optymalizacji gospodarki i logistyki lekowej szpitali, pełnomocnik ds. jakości Szpitala JOANNITAS w Pszczynie, który podkreślił, że rozwiązaniem wielu problemów związanych z możliwymi interakcjami stosowanych leków przeciwbólowych w politerapii pacjentów powinny być wykonywane przez farmaceutów przeglądy lekowe, pozwalające zwiększyć skuteczność, bezpieczeństwo i efektywność ekonomiczną farmakoterapii. Kolejny wykład związany z zadaniami zespołu terapeutycznego w zakresie strategii leczenia bólu wygłosiła Barbara Puchała – Dyrektor Citrus Memorial Hospital w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Jej wystąpienie pt. „Kryzys opioidowy: jak zmienia się leczenie bólu w USA” ukazało skalę problemu związanego z globalnym uzależnieniem od opioidów w Stanach Zjednoczonych. Poruszone kwestie związane z propozycją zmian legislacyjnych w zakresie polityki lekowej szpitali oraz wskazane możliwości terapii pacjentów o szczególnym ryzyku stanowiły istotny aspekt w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od opioidów.

Prelekcja pt. „Zespół stopy cukrzycowej w III dekadzie XXI wieku. Co wiemy, gdzie zmierzamy?” autorstwa lek. Marcina Tusińskiego ukazała częstotliwość występowania zaawansowanego zespołu stopy cukrzycowej, który jest wskazaniem do amputacji.  Przedstawiono nowoczesne metody leczenia operacyjnego ZSC oszczędzającego kończynę. Tu też wyraźnie określono interdyscyplinarny charakter terapii i konieczność współpracy zespołowej.

Prelekcja pt. „Lumbago i jego eliminacja”, której autorami byli dr Mara Cibulova, dr Jaroslav Stanciak i Eva Tomikova wskazał najczęstsze przyczyny występowania nagłego zespołu bólowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Autorzy ponadto podkreślili sposoby profilaktyki tego schorzenia i metody terapii.

Na początek II sesji wykład wygłosiła mgr Lidia Czwakiel pt.6 „Postępowanie w stanach urazowych – aseptyka i antyseptyka oraz specjalistyczne zaopatrzenie”. Prelegentka jest Członkiem Komisji Rewizyjnej PTLR i wieloletnią pielęgniarką-praktykiem oraz nauczycielem akademickim. Temat antyseptyki dla wielu praktyków ciągle jest owiany wieloma mitami. Prelegentka przybliżyła, jak w praktyce stosować preparaty z octenidyną, w jakich ranach i czym się kierować w doborze antyseptyków? Kolejną prelekcję wygłosiła Pani mgr Marta Bakowska pt. „Leczenie ran dla początkujących – na co zwrócić uwagę, aby rana goiła się prawidłowo”. Pani mgr Marta Bakowska od 15 lat jest właścicielem Specjalistycznego Ośrodka Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA-MED w Rzeszowie. Przestawiła zasady prawidłowego postępowania z raną trudno gojącą się, zapoznała nas z wytycznymi PTLR oraz premierą – Stanowiskiem PTLR dotyczącym stosowania larworetapii. Wykład był skierowany dla szerokiej grupy medyków, także tych, którzy rozpoczynają pracę z pacjentem z raną.

Wykład poprowadził również dr n. med. Piotr Surmiak. Został zatytułowany „Ból w medycynie perinatalnej i neonatologii”. Swoją prelekcję poświęcił omówieniu zjawiska odczuwania bólu przez wcześniaki i jego konsekwencji. Pierwszy dzień zakończył wykład pani Anne Marie Costello MSN, RN, ONC, CCCTM. LNC reprezentującej Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia, PA USA. Pani Anne Marie Costello w bezpośrednim połączeniu on-line ze Stanów Zjednoczonych zaprezentowała temat „Legal ramifications of poor documentation”.

Drugi dzień konferencji został poświęcony licznym warsztatom, które poprowadzili zaproszeni eksperci, a poprzedził je wykład na temat leczenia żywieniowego, wspierające działanie przeciwbólowe w leczeniu trudno gojących się ran, poprowadziła go mgr Monika Aleksy-Polipowska, która podkreśliła, że ważnym czynnikiem w zakresie leczenia ran jest optymalne żywienie, które powinno być dopasowane do potrzeb pacjenta i uzupełniać jego niedobory odżywcze. Warsztaty prowadzili:

– mgr Aleksandra Brysz: Obserwowanie bólu i walka z nim w procesie opieki nad dzieckiem w oddziale ortopedii.

– mgr Małgorzata Latała: Terapia podciśnieniowa w leczeniu ran.

– mgr Joanna Raciniewska: Postępowanie z raną trudno gojącą się w oparciu o higienę rany.

– mgr Katarzyna Mucha i mgr Agnieszka Zalas: Ordynowanie leków i wypisywanie recept przez pielęgniarki.

Podczas warsztatów przedstawiono w sposób praktyczny łączenie różnych terapii w leczeniu ran, omówiono w przystępny sposób kryteria doboru nowoczesnych opatrunków, zwrócono uwagę na zastosowanie kompresjoterapii, jak również wskazano możliwości stosowania terapii podciśnieniowej. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość praktycznego wykorzystania prezentowanych produktów i urządzeń podczas zaaranżowanych ćwiczeń z zakładania i obsługi sprzętu do terapii podciśnieniowej. W trakcie pokazu można było zapoznać się także z szeroką gamą specjalistycznych opatrunków, które zostały tak zaprojektowane, aby można było dostosować je do konturów ran, różnorodnej ich lokalizacji i rozmiarów.

Uczestnicy Konferencji zgodnie przyznali, że zarówno wykłady interdyscyplinarne, jak i warsztaty miały bardzo dużą wartość praktyczną, a zdobyta wiedza i umiejętności z pewnością przyczynią się do poprawy jakości opieki nad chorymi z raną przewlekłą. Nie zapomniano również o wieczorze integracyjnym, który pozwolił uczestnikom konferencji nie tylko na wspólną zabawę, ale również wymianę doświadczeń.