Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami konferencja „Nauczanie Przedmiotów Ścisłych i Technicznych”

Za nami konferencja „Nauczanie Przedmiotów Ścisłych i Technicznych”

20 października 2022 r. Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak wraz z dr Janiną Dudą – nauczycielem akademickim w Instytucie Nauk Inżynieryjno-Technicznych oraz inż. Michałem Rejdychem – członkiem Studenckiego Koła Naukowego Matematyków uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji „Nauczanie Przedmiotów Ścisłych i Technicznych” zorganizowanej przez Katedrę Matematyki Politechniki Częstochowskiej.

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół doskonalenia jakości nauczania w zakresie przedmiotów ścisłych i technicznych oraz zastosowaniu matematyki w tych przedmiotach. W panelu dyskusyjnym, gdzie odbywała się wymiana doświadczeń dydaktycznych dotyczących przedstawionych wcześniej zagadnień, udział wzięła dr Janina Duda poruszając temat wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy indywidualnej z osobami uzdolnionymi matematycznie.


Wydarzenie  było w części kontynuacją podjętych zagadnień i dyskusji w ramach jubileuszowej konferencji naukowej XXX Szkoły Dydaktyki Matematyki, która odbywała się w pierwszej połowie września br. w naszej Uczelni.

Pani Prorektor podkreśliła, że udział w konferencji był dla uczestników interesującym wydarzeniem i będzie stanowił źródło inspiracji na przyszłość.