Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami konferencja pt: „Między normą a patologią – wsparcie psychologiczne ucznia”

Data utworzenia: 17 marca 2022r.

Ludzie siedzą na auli i słuchają wykladu wyświetlanego na rzutniku

W czwartek 10 marca 2022 r. w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” odbyła się konferencja pt: „Między normą a patologią – wsparcie psychologiczne ucznia” skierowana do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz kadry zarządzającej szkołami podstawowymi, a także ponadpodstawowymi w województwie małopolskim.

W trakcie wydarzenia prelegenci poruszyli aktualne tematy dotyczące m.in.: adolescencji i trudności okresu dojrzewania, wyzwań w pracy szkolnego psychologa, hospitalizacji w oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży.

Jako pierwszy głos zabrał prof. IPIN dr hab. Janusz Heitzman, który w swoim wystąpieniu poruszył kwestie trudnego dziecka w świetle przepisów prawa na przykładzie problemów i wyzwań, jakie niesie ze sobą obecna sytuacja w naszym kraju.

Pani prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas – Kozik oraz Pani dr n. med. Lena Cichoń poruszyły natomiast temat  adolescencji i trudności tego okresu, a także przedstawiły problemy, jakie mogą wystąpić przy diagnozowaniu chorób psychicznych.

W trakcie konferencji głos zabrała również wykładowczyni Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego, psycholog mgr Maja Piekut, która w swoim wystąpieniu poruszyła kwestie związane z szeregiem wyzwań, jakie czekają na szkolnego psychologa w trakcie jego pracy i spotkań z młodzieżą.

Konferencję zakończyło wystąpienie Pani mgr Agnieszki Pawełko, pracującej od wielu lat w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Bielsku – Białej, która zapoznała obecnych na wydarzeniu słuchaczy z procedurami i warunkami przyjęcia oraz hospitalizacją na oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Konferencja miała charakter hybrydowy i  była zorganizowana przy współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.