Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami konferencja pt. Problems of the Modern Textbook: Educational and Methodological Support of Educational Process in Times of War and Post-War Recovery

Data utworzenia: 27 października 2023r.

Za nami konferencja pt. Problems of the Modern Textbook: Educational and Methodological Support of Educational Process in Times of War and Post-War Recovery

W dniu 26.10.2023 r. nauczyciele akademiccy Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu uczestniczyli w konferencji pt. Problems of the Modern Textbook: Educational and Methodological Support of Educational Process in Times of War and Post-War Recovery. Wydarzenie było współorganizowane przez oświęcimską Uczelnię wspólnie z Narodową Akademią Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

Ze strony naszej Uczelni konferencję otworzyła Pani Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP, która w swoim wystąpieniu nie tylko przedstawiła zakres edukacyjny oświęcimskiej Alma Mater podkreślając jej interdyscyplinarność i otwartość na inicjatywy naukowe, ale również zwróciła uwagę, że wymiana myśli naukowej oraz doświadczeń dydaktycznych na poziomie międzynarodowym jest wartością nie do przecenienia. Ponadto podkreśliła, jak bardzo ceni sobie współprace z uniwersytetem w Kijowie, który mimo tak trudnych czasów wojny w Ukrainie dba o rozwój naukowy i współdziałanie.

W otwarciu konferencji uczestniczyły także Pani Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak oraz Pani Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych dr Jadwiga Oleksy. Dodatkowo podczas wydarzenia, oświęcimską Uczelnie aktywnie reprezentowali również: prof. Ewa Ogrodzka-Mazur, dr Anna Szafrańska, prof. MUP, dr Janina Duda, dr Magdalena Gadamska-Kyrcz (wspólnie ze studentką naszej Uczelni Panią Natalią Ubik), dr Jan Czechowski, mgr inż. Agnieszka Marekwia-Wójcik, mgr Maja Piekut.Zapraszamy do kolejnego wspólnego wydarzenia organizowanego wraz z Narodową Akademią Nauk Pedagogicznych Ukrainy: III Międzynarodowej Konferencji: “The World of Didactics: Didactics in the Modern World”, która odbędzie się w terminie 7-8.11.2023 r. Zgłoszenia do udziału w konferencji można przesyłać do 1 listopada br. poprzez formularz: Application Form: https://forms.gle/PgKWceRkenrLWdr39