Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami uroczystość Czepkowania!

Data utworzenia: 22 czerwca 2023r.

Studenci w czepkach, po uroczystym czepkowaniu, siedzą w rzędach w Auli

W dniu 23 maja 2023 r., z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się tradycyjne „Czepkowanie” Studentów pierwszego roku na kierunku Pielęgniarstwo.

Prawo do noszenia czepka, jako oznaki  zawodu, uregulowane zostało przez Ministra Zdrowia w dniu 8 lutego  1950 roku.  Czepek pielęgniarski był obowiązkowym elementem stroju każdej pielęgniarki i położnej. Ostatecznie w 1990 roku Samorząd Pielęgniarek i Położnych na I Krajowym Zjeździe w 1990 r. uchylił  obowiązek jego noszenia, a przyznano mu wyłącznie rolę symbolu i zastąpiono znaczkiem, miniaturowym  czepkiem. Czepkowanie dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy było uroczystością pierwszego stopnia wtajemniczenia do zawodu. Aktualnie czepek stanowi element stroju galowego, obowiązującego podczas ważnych uroczystości. A Czepkowanie ma charakter symboliczny, ale nie mniej uroczysty jak dawniej.

W Oświęcimskiej Uczelni uroczystość Czepkowania stała się tradycją i zawsze ma bardzo podniosły charakter.

Na uroczystość przybyło wiele znamienitych Gości, m. in.:

 • Pan Andrzej Skrzypiński – Starosta Oświęcimski,
 • Pan Janusz Chwierut – Prezydent Miasta Oświęcim,
 • Pani Halina Musiał – Wicewójt Gminy Oświęcim,
 • Pan Andrzej Stasiuk – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu.

Nie zabrakło również Przedstawicieli Systemu Ochrony Zdrowia. Z ramienia Samorządu Pielęgniarskiego obecna była Pani Anna Janik Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Wśród Partnerów oraz przyszłych Pracodawców byli:

 • Pan Edward Piechulek – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu,
 • Pani Jadwiga Mąsior – Naczelna Pielęgniarka Szpitala Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu,
 • Pani Agata Grygoruk – Przełożona pielęgniarek Szpitala Powiatowego im. Św. Maksymiliana w Oświęcimiu,
 • Pan Krzysztof Wisła – Przedstawiciel Zarządu Fundacji Pomnik-Hospicjum,
 • Pani Barbara Galus – Naczelna Pielęgniarka Szpitala Powiatowego w Chrzanowie,
 • Pani Katarzyna Siata – Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku,
 • Pani Katarzyna Michalik – Prezes Szpitala Joannitas w Pszczynie,
 • Pani Joanna Sojka – Dyrektor ds. medycznych / Naczelna Pielęgniarka Szpitala Joannitas w Pszczynie,
 • Pani Halina Kolber-Sala – Pielęgniarka Przełożona Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczegow Grojcu,
 • Pan Wojciech Mendrek – Prezes Zarządu Przychodni nr 4 Tychy Sp. z o. o.,
 • Pani Katarzyna Zawada-Fiedor – zastępca Dyrektora PZN Centrum Edukacyjno – Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach,
 • Pani Sylwia Walkowicz – koordynator projektów PZN Centrum Edukacyjno – Leczniczo – Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach.

Czepkowanie to święto Studentów kierunku Pielęgniarstwo, na które również przybyły Rodziny Studentów i ich Bliscy.

Podczas uroczystości Studenci odśpiewali Hymn Pielęgniarski oraz złożyli ślubowanie:

Z głęboką czcią i dumą przyjmuję dany mi symbol pielęgniarstwa. Ślubuję, że uczynię wszystko, aby stał się on w praktyce symbolem tego co dobre, ludzkie i szlachetne. Będę przestrzegać zasad etyki zawodowej, rzetelnie przygotowywać się do przyszłej pracy zawodowej. Zawsze będę służyć pomocą potrzebującym, słabym i cierpiącym. Ślubuję dbać o honor uczelni, wzbogacać jej tradycje i dorobek. Ślubuję!